File excel: Tự động lập nhật ký thi công, biên bản nghiệm thu công việc Blogxd.net xin chia sẽ file excel lập nhật ký thi công, biên bản nghiệm thu công việc tự động. Rút ngắn thời gian lập hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật lên đến 95%.Tính năng:

- Tự động Lập nhật ký thi công tự động: diễn biến công việc, công việc nghiệm thu trong ngày, máy móc thiết bị trong ngày. Đặc biệt có cập nhật dữ liêu thời tiết từ website rất chính xác.

- Tự động lập biên bản nghiệm thu công việc: biên bản nghiệm thu công việc, biên bản nghiệm thu nội bộ công việc, phiếu yêu cầu nghiệm thu.

File tải về: https://app.box.com/s/pe5taeoq3f499lxojtx4olf56pc82j1t

Video hướng dẫn:
2 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn