QUYẾT ĐỊNH 21/2005/QĐ-BXD QUY ĐỊNH KÝ HIỆU BẢN VẼ

Quyết định số: 21/2005/QĐ-BXD, ngày 22/7/2005, của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.

Xem và tải về:

https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFaXZmaEVLS25TVWs/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn