TCVN 9844-2013 Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu

Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo  tiêu chuẩn 22TCN 248-98 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng trên nền đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế thi công và nghiệm thu. Tiêu chuẩn này do Tổng cục đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ GTVT đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học Công nghệ công bố.


https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFMmFwRHN5QXA1aVU/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn