17 thg 8, 2017

Excel: tính toán kết cấu E nền đường theo tiêu chuẩn 22TCN 223-95

File excel đơn giản tính toán kết cấu áo đường cứng theo tiêu chuẩn 22TCVN 223-95. Để sử dụng file này, các bạn tham khảo bảng đầy đủ của tiêu chuẩn này để có bảng tra.

Tải file:

Pass:blogxd.net

Bài liên quan