TCVN 5502: 2003 Nước cấp sinh hoạt - Yêu cầu chất lượng

TCVN 5502 : 2003
Nước cấp sinh hoạt – Yêu cầu chất lượng

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định chất lượng đối với nước đã qua xử lý, sau hệ thống phân phối, dùng trong sinh hoạt gọi là nước cấp sinh hoạt.


https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFR3F5QnFOYWI2TGc/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn