TCVN 5641:2012: Bể chứa bằng BTCT - Thi công và nghiệm thu

Xin chia sẽ Tiêu chuẩn: TCVN 5641:2012: Bể chứa bằng BTCT - Thi công và nghiệm thu.
TCVN 5641:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Link tải về: https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFNEJVUjROaDI1Skk/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn