Giáo trình cơ học đất

Giáo trình cơ học đất - địa chất được biên soạn làm cơ sở cho việc giảng dạy và học tập môn học Cơ học đất và địa chất công trình của học viên hệ trung học cầu đường của trường Trung học Cầu đường và dạy nghề thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn.


Tải về: https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFMERIZVNIZkNocm8/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn