Sách: Các bảng tính toán thủy lực

 Quyển sách nhằm giới thiệu các bảng tính toán thủy lực đường ống cấp nước. Phần lớn các bảng được thiết lập theo công thức do GS.TS Sevelep thuộc viện nghiên cứu cấp thoát nước, thủy công và địa chất thủy văn toàn Liên Bang Nga đề xuất. Các công thức còn lại theo công thức của ColeBrook-White.Sách xuất bản năm 2001 do nhà xuất bản xây dựng phát hành. Biên soạn: TS Nguyễn Thị Hồng - Trường Đại Học Xây Dựng.

Xem và tải về: Free download

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn