Nghị định 68/2017/NĐ-CP Quản lý và phát triển Cụm công nghiệp

Nghị định này quy định về quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển và quản lý nhà nước với cụm công nghiệp.


Tải về: https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFdEhBZGJLcndlZzg/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn