Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2016

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2016 được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường xây dựng và công bố. Qua đó, cập nhật nhất về đánh giá những biểu hiện, xu thế biến đổi trong quá khứ, kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong thế kỷ 21 ở Việt Nam.
Xem trực tuyến:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn