Tổng hợp giáo trình Revit

Tổng hợp giáo trình revit cho các bạn muốn tự học.

1. Giáo trình revit architecture:

- Tác giả: Phan Quốc Huy.
- Link tải: https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFZHBXa3BISFdvTVU/view?usp=sharing

2. Giáo trình hướng dẫn triển khai chi tiết Revit:

 - Tác giả: KS. Trần Khắc Thành - ĐH Kiến Trúc Hà Nội
- Link tải: https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFSnlTbFJtMVZaQWs/view?usp=sharing

3. Giáo trình Revit Structure - thực hành xây dựng công trình

- Tác giả: Thầy Nguyễn Văn Thiệp
- Link tải: https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFSWNwdmhuQzhCSDg/view?usp=sharing

4. Giáo trình Revit 2010

- Tác giả: Nguyễn Thị Tâm Đoan - Ngô Gia Bảo
- Link tải: https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFMHZFZDV1R2NUSFU/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn