Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

PHẦN MỞ ĐẦU: MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC .

 CHƯƠNG I : KHÁI NIỆM VỀ KIẾN TRÚC VÀ PHÂN LOẠI KIẾN TRÚC .

 CHƯƠNG II : CÁC ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU CỦA KIẾN TRÚC .

 CHƯƠNG III : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ TƯ DUY TRONG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

 CHƯƠNG IV : KHÔNG GIAN CÔNG NĂNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ .

 CHƯƠNG V : CÁC NGUYÊN TẮC TỔ HỢP KHÔNG GIAN MẶT BẰNG

VÀ CÁC GIẢI PHÁP BỐ CỤC MẶT BẰNG KIẾN TRÚC .

 CHƯƠNG VI : CÁC NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ TỔ CHỨC GIAO THÔNG BÊN TRONG

VÀ BÊN NGOÀI CÔNG TRÌNH .

 CHƯƠNG VII : CÁC NGUYÊN TẮC TỔ HỢP HÌNH KHỐI KHÔNG GIAN

VÀ THIẾT KẾ MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC .

 CHƯƠNG VIII : CÁC NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ AN TOÀN THOÁT NGƯỜI

TRONG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC .

 CHƯƠNG IX : CÁC NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ NỀN DỐC CHO PHÒNG KHÁN GIẢ

VÀ KHÁN ĐÀI CÔNG TRÌNH TDTT .

 CHƯỚNG X : CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC .
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn