Giáo trình Vật lý kiến trúc

Đây là giáo trình về vật lý kiến trúc, ở tài liệu này giúp ta hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng của khí hậu đến kiến trúc công trình, chất lượng công trình. Cũng như những tác động từ thói quen của con người đến chất lượng công trình.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn