Mức độ chính xác của các phương pháp thí nghiệm bê tông tại hiện trường

Thí nghiệm kiểm định chất lượng bê tông tại hiện trường gồm có 3 phương pháp: khoan lấy mẫu, siêu âm và dùng súng bật nảy. Tuy nhiên mỗi phương pháp có độ chính xác khác nhau.

Mức độ chính xác của từng phương pháp thí nghiệm xác định cường độ bê tông tại hiện trường được xếp hạng từ cao đến thấp như sau:

1. Độ chính xác cao nhất

Phương pháp khoan lấy mẫu trực tiếp trên cấu kiện bê tông móng, cột, dầm, sàn, nền đường,... Tất nhiên phương pháp khoan ở đây là khoan rút lõi. Mẫu sau quá trình khoan được gia công, capping và tiến hành kiểm tra cường độ chịu nén bằng máy nén bê tông.

Sai số giữa kết quả cường độ bê tông của mẫu khoan so với cường độ bê tông của mẫu chuẩn lập phương 15x15x15cm là +/- (12 chia cho căn bậc 2 của n), trong đó n là số mẫu khoan thí nghiệm.

2. Độ chính xác thấp nhất

Phương pháp dùng súng bật nảy cho kết quả cường độ bê tông hiện trường sai số khoảng +/- 25% so với cường độ bê tông của mẫu chuẩn lập phương 15x15x15cm.

3. Phương pháp siêu âm

Phương pháp đo vận tốc xung siêu âm xác định cường độ bê tông hiện trường quy về mẫu lập phương tiêu chuẩn  với sai số trong phạm vi +/- 20%.

Như vậy, trong thực tế phương pháp siêu âm và súng bật nảy cho kết quả chỉ mang tính tham khảo.
Theovatlieuxaydung.org

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn