TCVN 5593:2012 Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép

TCVN 5593:2012 thay thế TCVN 5593:1991.
TCVN 5593:2012 được chuyển đổi từ TCVN 5593:1991 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 5593:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Xem và tải về: https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFek54SDE3V3gyQ3M/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn