TCVN 4055:2012 Tổ chức thi công

TCVN 4055:2012 thay thế TCVN 4055:1985

TCVN 4055:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn