TT 91/2015/TT-BGTVT Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn các loại xe

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Xem và tải về: https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFeElEdWhqMmQ3X1E/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn