Tổng hợp các đoạn Autolisp cho AutoCAD

 Blogxd.net xin chia sẽ tất cả các đoạn autolisp thông dụng  hỗ trợ việc thao tác nhanh trong quá trình vẽ AutoCAD được blogxd.net sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.
1. LISP CAD in siêu nhanh các bản vẽ AutoCAD - Download
2. LISP CAD thông dụng cho kĩ sư và kiến trúc sư - Download
3. Lisp tính tổng diện tích các hình trong CAD - Download 
4. Lisp ghi tọa độ điểm trong CAD - Download 
5. Lisp chuyển một phần đoạn thẳng thành nét đứt trong CAD - Download 
Lisp Cắt chân đường dim bằng khoảng cách đến đường thẳng cho trước (Lệnh tắt: KN) – Download
7: Lisp Căn bằng đầu dim (Lệnh tắt: BD) – Download
8: Lisp Cân bằng chân dim (Lệnh tắt: CD) – Download
9: Lisp Cộng các dim (Lệnh tắt: CDS) – Download
10: Lisp Vẽ nhanh cửa 1 cánh (Lệnh tắt: C1) – Download
11: Lisp Vẽ nhanh cửa đi 2 cánh (Lệnh tắt: C2) – Download
12: Lisp Vẽ cầu thang bộ (Lệnh tắt: VCT) – Download
13: Lisp Vẽ đường hàn (Lệnh tắt: HX-HH) – Download
14: Lisp Vẽ taluy (Lệnh tắt: VLT0-VLT1-VLT2) – Download
15: Lisp Vẽ thép lớp trên móc vuông (Lệnh tắt: SD) – Download
16: Lisp Vẽ thép âm móc tròn (Lệnh tắt: SA) – Download
17: Lisp Vẽ tường bao từ tim hoặc trục (Lệnh tắt: VTT) – Download
18: Lisp Kéo dài 2 đầu của một đoạn thẳng bằng kích thước cho trước (Lệnh tắt: KK) – Download
19: Lisp Thay đổi góc của hatch (Lệnh tắt: HA) – Download
20: Lisp Thay đổi tỷ lệ hatch (Lệnh tắt: HS) – Download
21: Lisp Hiện mã màu của Layer (Lệnh tắt: HM) – Download
22: Lisp Sao chép 1 đối tượng ra nhiều đối tượng có khoảng cách bằng nhau tương tự Array (Lệnh tắt: CA) – Download
23: Lisp Nối nhiều đối tượng với nhau thành 1 đối tượng (Lệnh tắt: N) – Download
24: Lisp Chuyển từ Model sang Layout và ngược lại (Lệnh tắt: C) – Download
25: Lisp Sao chép Text theo số thứ tự tăng dần (Lệnh tắt: CS) – Download
26: Lisp Vẽ nét cắt cột tròn (Lệnh tắt: NCC) – Download
27: Lisp Sao chép Text Block Attribute theo số thứ tự tăng dần (Lệnh tắt: CSS) – Download
28: Lisp Đặt tỉ lệ Viewport trong Layout (Lệnh tắt: TL) – Download
29: Lisp Khóa mở Viewport trong Layout (Lệnh tắt: K) – Download
30: Lisp Mở khóa tất cả các Layer (Lệnh tắt: MKA) – Download
31: Lisp Chia đối tượng thành các phần bằng nhau (Lệnh tắt: CL) – Download
32: Lisp Ẩn – Hiện từng đối tượng (Lệnh tắt: A1 – A2) – Download
33: Lisp Tính diện tích vùng Hatch (Lệnh tắt: TDT) – Download
34: Lisp Đóng tất cả bản vẽ (Lệnh tắt: CSN – CSY) – Download
35: Lisp Vẽ nhanh nét cắt (Lệnh tắt: NC) – Download
36: Lisp Offset đối tượng sang hai bên với 1 khoảng cách cho trước (Lệnh tắt: 46) – Download
37: Lisp Break đối tượng (Lệnh tắt: BF) – Download
38: Lisp Quét rác Purge (Lệnh tắt: QQ) – Download
39: Lisp Cộng tổng chiều dài các đối tượng (Lệnh tắt: TC) – Download


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn