Tổng hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn, thông tư, nghị định về quy hoạch xây dựng

 1. Thông tư số 22/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 1/7/2020
Ngày hết hiệu lực Văn bản: còn hiệu lực
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng


 Nghị định số 72/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

3. Thông tư số 12/2016/TT-BXD Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch

Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù.

4. Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định một số chi tiết về quy hoạch xây dựng

Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, gồm: Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng; giấy phép quy hoạch.
Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

5. Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
 - Ngày ban hành 20/11/2018
 - Ngày hiệu lực 01/01/2019

1 Nhận xét

  1. Casinos Near Casinos Near Casinos, Atlantic City | Mapyro
    Find Casinos 강원도 출장안마 Near Casinos, 오산 출장마사지 Atlantic City in real-time and 계룡 출장샵 see activity. Zoom in 문경 출장마사지 or zoom 제천 출장안마 out.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn