Tính toán bồn bể chứa theo tiêu chuẩn API 650

Trích tài liệu:

Trong công nghiệp hóa dầu, tất cả các hoạt động sản xuất, buôn bán, tồn trữ đều liên quan đến khâu bể chứa.
Bể chứa có vai trò rất quan trọng, nó có nhiệm vụ: tồn trữ nguyên liệu và sản phẩm, giúp ta nhận biết được số lượng tồn trữ. Tại đây các hoạt động kiểm tra chất lượng, số lượng, phân tích các chỉ tiêu trước khi xuất hàng đều được thực hiện.
Ngoài ra nó còn được hỗ trợ bởi các hệ thống thiết bị phụ trợ: van thở, nền móng, thiết bị chống tĩnh điện, mái che …
Bể chứa tiếp nhận nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất và tồn trữ sau sản xuất.
Tải tài liệu:
 https://drive.google.com/file/d/1apklkTrcVk4NVwg44qdEv01fccKcCqix/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn