Danh mục các công trình cần thông qua thẩm duyệt thiết kế PCCC1. Công trình Nhà trưng bày trong KCN có khối tích từ 1.000 m3 trở lên;
2. Trụ sở làm việc của các doanh nghiệp và các tổ chức khác cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên;
3. Kho, công trình xuất nhập, chế biến, bảo quản khí đốt, vật liệu nổ công nghiệp;
4. Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính có khối tích từ 1.000 m3 trở lên, bao gồm:
a) Hạng A:
- Phân xưởng chế tạo và sử dụng Natri và Kali;
- Phân xưởng nhà máy làm sợi nhân tạo, cao su nhân tạo;
- Phân xưởng Hydro hóa chưng cất và phân chia khí;
- Phân xưởng sản xuất nhiên liệu lỏng nhân tạo, thu hồi và chưng cất các chất
lỏng hòa tan hữu cơ với nhiệt độ bùng cháy ở thể hơi từ 28oC trở xuống;
- Kho chứa bình đựng hơi đốt, kho xăng;
- Các căn phòng chứa ắc quy kiềm và axit của nhà máy điện;
- Các trạm bơm chất lỏng có nhiệt độ bắt cháy ở thể hơi từ 28oC trở xuống.
b) Hạng B:
- Phân xưởng sản xuất và vận chuyển than cám, mùn cưa, những trạm tẩy rửa
các thùng dầu madút và các chất lỏng khác có nhiệt độ bùng cháy ở thể hơi từ 28oC đến 61 oC;
- Gian nghiền và xay cán chất rắn, phân xưởng chế biến cao su nhân tạo, phân
xưởng sản xuất đường, những kho chứa dầu madút của nhà máy điện, những trạm bơm chất lỏng có nhiệt độ bùng cháy ở thể hơi từ 28oC đến 61 oC.
c) Hạng C
- Phân xưởng xẻ gỗ, Phân xưởng làm đồ mỹ thuật bằng gỗ;
- Phân xưởng dệt và may mặc;
- Phân xưởng công nghiệp giấy với quá trình sản xuất khô;
- Xí nghiệp chế biến sơ bộ sợi bông, gai đay và những chất sợi khác;
- Những bộ phận sàng, sẩy hạt của các nhà máy xay và kho chứa hạt;
- Phân xưởng tái sinh dầu mỡ, chưng cất nhựa đường, những kho chứa vật liệu
cháy và dầu mỡ;
- Những thiết bị phân phối điện có máy ngắt điện và thiết bị điện với lượng dầu
mỡ lớn hơn 60 kg cho một đơn vị thiết bị;
d) Hạng D
- Phân xưởng đúc và luyện kim, Phân xưởng rèn, hàn;
- Phân xưởng cán nóng kim loại, gia công kim loại bằng nhiệt;
- Những gian nhà đặt động cơ đốt trong;
- Phòng thí nghiệm điện cao thế;
- Trạm nồi hơi.
e) Hạng E
- Phân xưởng cơ khí gia công nguội kim loại (trừ hợp kim Magiê);
- Sân chứa liệu (quặng);
- Xưởng sản xuất xút (trừ bộ phận lò);
- Trạm quạt gió, trạm máy ép không khí và các chất khí không cháy;
- Phân xưởng tái sinh axít;
- Phân xưởng dập, khuôn và cán nguội các khoáng chất quặng Amiăng, muối và
các nguyên liệu không cháy khác;
- Phân xưởng thuộc công nghiệp dệt và giấy có quá trình sản xuất ướt;
- Phân xưởng chế biến thực phẩm, cá, thịt, sữa;
5. Trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở lên;
6. Nhà kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc có bao bì cháy được có khối tích từ 1.000 m3 trở lên;
7. Công trình trong hang hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ và có khối tích từ 1.000 m3 trở lên;
8. Công trình xuất nhập, chế biến, bảo quản, vận chuyển sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, vật liệu nổ công nghiệp;
Trích Phụ lục 1, Theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2015 của Chính phủ)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn