Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy đinh chi tiết về hợp đồng xây dựng


Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, BTO, BT và PPP với nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án).
Ngày ban hành: 22/4/2015.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn