Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng


Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng áp dụng với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFc3drcEE1MElLMm8/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn