AutoCAD: sử dụng Annotation - Dimension - Text - Layout

Một Amateur về AutoCAD  - mình nghiên cứu thêm về Layout và Annotation nên xin mạo muội chia sẽ cùng các bạn chưa biết. Mong các pro góp ý thêm.

ANNOTATIVE CHO TEXT
Đầu tiên khi sử dụng AutoCAD các bạn phải thiết lập các thông số cơ bản, ở đây mình chỉ biết chọn đơn vị: gõ Units chọn milimeters.
Để thiết lập text trong bản vẽ AutoCAD bạn gõ lệnh ST nhấn Enter hoặc vào Format à Text style..

Đầu tiên, các bạn lick New để tạo kiểu text mới (một bản vẽ chỉ cần một kiểu text không cần tạo nhiều kiểu text), sau đó đặt tên chọn Fonts... Ở đây mình dùng luôn kiểu mặc định là Standard.
Về chiều cao chữ các bạn lưu ý vào khung số 2 [Size]:

Từ AutoCAD 2008 trở lên có chức năng Annotative, chức năng này rất thuận tiện trong việc in ấn, quản lý DIM và TEXT trong autoCAD. Đến đây các bạn lick chọn Annotatative, từ hình đầu tiên các bạn thấy giá trị cao text đã thay đổi từ Height sang Paper Text Height.
Về chiều cao text các bạn tham khảo:
(nguồn internet)

*Quản lý text theo tỉ lệ in ấn:
+Cỡ chữ in ra đối với A4: chữ nên có kích cỡ như sau:-1.5 mm: đối với các text nhỏ, nội dung chuyên sâu -2.0mm: đối với các text đề mục -2.5mm: đối với các text tiêu đề -4.0mm: đối với các text tiêu đề của bản vẽ, bố cục bản vẽ.
+Cỡ chữ in ra đối với A3: chữ nên có kích cỡ như sau:-2.0 mm: đối với các text nhỏ, nội dung chuyên sâu -2.5mm: đối với các text đề mục -3.0mm: đối với các text tiêu đề -5.0mm: đối với các text tiêu đề của bản vẽ, bố cục bản vẽ.
+Cỡ chữ in ra đối với A2: chữ nên có kích cỡ như sau:-2.5 mm: đối với các text nhỏ, nội dung chuyên sâu -3.0mm: đối với các text đề mục -3.5mm: đối với các text tiêu đề -6.0mm: đối với các text tiêu đề của bản vẽ, bố cục bản vẽ.
+Cỡ chữ in ra đối với A1: chữ nên có kích cỡ như sau:-3.0 mm: đối với các text nhỏ, nội dung chuyên sâu -3.5mm: đối với các text đề mục -4.0mm: đối với các text tiêu đề -8.0mm: đối với các text tiêu đề của bản vẽ, bố cục bản vẽ.
+Cỡ chữ in ra đối với A0: chữ nên có kích cỡ như sau:-4.0 mm: đối với các text nhỏ, nội dung chuyên sâu -5.0mm: đối với các text đề mục -6.0mm: đối với các text tiêu đề -10.0mm: đối với các text tiêu đề của bản vẽ, bố cục bản vẽ.
 -Như vậy, căn cứ theo tỷ lệ bản vẽ mà đặt texthight trong bản vẽ cho phù hợp để khi in ra được cỡ chữ như mong muốn.-Cách tính cỡ chữ theo tỉ lệ bản vẽ: +Tỷ lệ bản vẽ khi in ra là 1/x +Cao chữ trong bản vẽ là y +Cao chữ khi in ra là z. ---> z = y/x nếu muốn chữ sau khi in ra là 3.0mm đối với bản vẽ tỷ lệ 1/100 thì trong bản vẽ chữ đó phải có cao chữ là : y=z*x = 3.0 * 100 = 300 đơn vị. 

Các bạn nhập chiều cao text phù hợp với khổ giấy mà các bạn cần in. Thông thường để chiều cao là 0.000
Về chiều cao từng vị trí text sẽ thể hiện trên model sau:
Lick Apply à OK.
ANNOTATIVE CHO DIMENSION
Việc sử dụng dim kích thước trong AutoCAD cũng tương tự như text, các bạn nên dùng duy nhất một kiểu dim.
Tạo một kiểu DIM các bạn gõ lệnh DST nhấn Enter hoặc vào Format à Dimension style

Hộp thoại Dimension style manager hiện ra, các bạn lick New để tạo kiểu Dim cho bản vẽ. Ở đây mình đã tạo kiểu có tên là 3-annotation.

Khi hộp thoại Create New Dimension Style hiện ra, các bạn đặt tên kiểu Dim và lick chọn Annotative sau đó lick Continue và OK là xong.
Sau khi lick continue hộp thoại Modify Dimension Style hiện ra, các bạn vào Tab Text chọn chiều cao chữ, chiều cao chữ này là chiều cao Text thể hiện trên Paper.
 Như vậy, các bạn đã thiết lập text và dim cho bản vẽ mà các bạn muốn thể hiện với 1 chiều cao trên khổ giấy cụ thể.
Đến lúc này, vấn đề là làm như thế nào để thể hiện trên layout và model với 1 dim và 1 text, mình sẽ ví dụ cụ thể:
Ở đây mình muốn vẽ nhà với kích thước 4mx20m, thể hiện trên giấy A4 với tỷ lệ 1/100.
THỂ HIỆN MỘT KIỂU DIM CHO NHIỀU TỈ LỆ
Góc bên phải phía dưới màn hình, các bạn lick vào Annotation scale và chọn 1/100.
-         Mình vẽ Rec@20000,40000 và dim kích thước sẽ được như hình

Ở đây mình đang vẽ với tỷ lệ 1/1 (in TL 1/100) để thể hiện mặt bằng, trường hợp các bạn muốn vẽ móng với tỷ lệ 1/1 (in TL 1/20) và dim kích thước với 1 kiểu dim đã tạo các bạn làm như sau:
-         Vẽ tỷ lệ 1/1 sau đó dùng lệnh SC (scale) lên 5 lần.
-         Gõ lệnh Dimlfac nhập giá trị 0.2 và dim hình vừa vẽ.
Thể hiện ra layout để in A4:
-         Lập khung bản vẽ với TL 1/1 so với kích thước thật khổ giấy@ 297,210mm.
-         Dùng lệnh Viewports để tạo khung nhìn từ Layout sang Model.
-         Chọn thông Số VP scale là 1/100, Anotation scale là 1/100. (góc phải phía dưới).
Kết quả như hình sau:

Về việc thể hiện chi tiết với tỷ lệ 1/20 như trên, để thuận tiện hơn các bạn cứ vẽ với tỷ lệ 1/1 và dim kích thước bình thường, việc thể hiện trên model như thế nào không quan trọng. Khi in ấn thể hiện bản vẽ trên Layout các bạn làm như sau:
-         Vẽ chi tiết tỷ lệ 1/1.
-         Chọn Annotation scale trong model là 1/20.
-         Dim kích thước bình thường (lưu ý đưa giá trị Dimlfac là 1).
Để thể hiện mặt bằng (Tl 1/100) và chi tiết (TL 1/20) trên cùng bản vẽ, các bạn làm như sau:
Qua layout, tạo viewports với VP scale là 1/100 để thể hiện mặt bằng, tạo thêm viewports với VP scale là 1/20 để thể hiện chi tiết. Kết quả như hình:


SỬ DỤNG MỘT KIỂU TEXT CHO TOÀN BỘ TEXT

Các bạn làm tương tự như Dim, lưu ý việc thể hiện kích thước (chiều cao text khác nhau) các bạn có thể gõ lệnh MO chỉnh chiều cao text trên model, trên layout khác nhau mà chỉ cần dùng 01 kiểu Text Style.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn