TCVN 4085-2011 – Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCVN 4085-2011

KẾT CẤU GẠCH ĐÁ – TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Masonry structures – Code for construction and acceptance

Lời nói đầu
TCVN 4085:2011 thay thế cho TCVN 4085 : 1985.
TCVN 4085:2011 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 
KẾT CẤU GẠCH ĐÁ – TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Masonry structures – Code for construction and acceptance
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thi công và nghiệm thu các kết cấu xây bằng gạch đá và gạch đá cốt thép làm từ gạch đất sét nung, gạch gốm, gạch silicát, các loại gạch không nung, đá đẽo, đá hộc và bê tông đá hộc trong xây dựng mới, cải tạo nhà và công trình.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 2231 : 1989, Vôi canxi cho xây dựng.
TCVN 4453 : 1995, Kết cấu bê tông cốt thép toàn khối – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
TCVN 4459 : 1987, Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng.
TCVN 7570 : 2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kĩ thuật.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn